19 مهر 1400

آشنایی با میل سوپاپ

نحوه عملکرد میل سوپاپ: عملکرد میل بادامک : میل سوپاپ در موتورهای احتراق داخلی (برای کارکردن دریچه‌های ورودی و خروجی) و سیستم‌های احتراق با کنترل مکانیکی و کنترل کننده‌های اولیه سرعت موتور الکتریکی استفاده می‌شود. میل بادامک در اتومبیل از ... ادامه مطلب