27 مهر 1400

دیسک صفحه سام پارت

علت صدا دادن کلاچ خودرو چیست؟

هر صدای غیرعادی از خودرو می‌تواند نشانه‌ای از یک مشکل باشد؛ درواقع خودرو شما با زبان مخصوص به خود به شما می‌فهماند که یک جای کار می‌لنگد. صوت ناشی از کلاچ خودرو نشان‌دهنده یک مشکل است؛ بنابراین گوش‌هایتان را تیز ... ادامه مطلب