آخرین مطالب

موقع جوش آوردن ماشین چکار کنیم؟

یکی از مشکلاتی که ممکن است در روزهای گرم تابستان گریبان رانندگان اتومبیل را بگیرد افزایش بیش از حد دمای موتور خودرو یا در اصطلاح جوش آوردن ماشین است…

24 خرداد 1400